„wieczorny czwartek”

Jak co tydzień spotykamy się pod sklepem.
godzina 20:00 startujemy i ćwiczmy nie tylko kondycję ale i techniki jazdy.