Wartości jezdne a wstrząsy w nowym Trek madone

Rysunek pokazuje krzywe uderzenia dla nowego Madone przy różnych ustawieniach suwaka podczas przejazdów z pojedynczą nierównością. Krzywe opracowano poprzez uśrednienie wielu pojedynczych
uderzeń podczas przejazdu próbnego i naniesienie ich razem z normalizacją ugięcia zaraz przed uderzeniem. Ponownie widać trend z Rysunku 9, ale tym razem w innej formie,
lepiej odzwierciedlającej efekt położenia suwaka na nowego Madone. Głównym celem Rysunku 10 jest wskazanie efektu dampera na rowerzystę. Dla przypomnienia, celem tej

części było ograniczenie odczuć rowerzysty po uderzeniu i wbudowanie kontrolowanego pochłaniania uderzeń w system. Zbliżenie na moment bezpośrednio po uderzeniu (Rysunek
11) pokazuje różnicę między przejazdami z suwakiem i z zastosowaniem lub nie dampera. Jak widać, damper ogranicza siłę powrotu po uderzeniu o nawet 13%.