Trem Madone Disc i regulowany IsoSpeed

PRÓBY NA BIEŻNI
Trek wychodzi poza statyczne próby w laboratorium w celu zrozumienia zachowania rowerów w dynamicznym środowisku. Wyniki z prób statycznych w laboratorium nie
zawsze oddają w pełni doświadczenia rowerzysty w różnych warunkach drogowych. W celu usprawnienia procesu i zminimalizowania wpływu zmiennych środowiskowych w
jak największym możliwym zakresie, Trek wykonał próby z instrumentami pomiarowymi na nowo opracowanej bieżni. Umożliwiło to potwierdzenie działania technologii
regulowanego pochłaniania wstrząsów i dampera. Dzięki tej bieżni Trek może zmieniać nawierzchnię i odwzorowywać różne warunki na drodze. Trafienie w dużą dziurę lub nierówność, jazda po utrwalonej powierzchniowo drodze, szuter i kocie łby to tylko niektóre z warunków, które Trek może odtworzyć w kontrolowanym środowisku. Rysunki A1 – A4 w Załączniku przedstawiają miejsce prób. Akcelerometry
3-osiowe i czujniki przesunięcia liniowego zostały odpowiednio rozmieszczone w celu wychwycenia różnic między obecnym Madone i nowym Madone. Służą do pomiaru odchylenia między osią tylną i siodełkiem, co stanowi w efekcie pomiar skoku tylnego zawieszenia roweru.

Trek zbierał dane w celu wykazania efektu nowej technologii regulowanego pochłaniania wstrząsów/tłumienia na rowerzystę i wpływu na komfort. Opracowano plan testów obejmujący trzech wewnętrznych rowerzystów testowych i pięć rodzajów nawierzchni na bieżni, dzięki czemu uzyskano dane dla 37 indywidualnych przejazdów, zależnych od celu. Zmienne, takie jak prędkość bieżni i ustawienie suwaka regulacji IsoSpeed, stanowiły pozostałe zmienne ujęte w planie testów.

Rysunek 9 poniżej wskazuje maksymalne odchylenie między osią tylną i siodełkiem. Przyjrzyjmy się siodełku dociśniętemu w kierunku osi tylnej. Widać, że próby z pojedynczą nierównością i zjazdem z krawężnika są najbliższe wynikom prób statycznych przeprowadzonych w laboratorium
i wskazanych na Rysunku 6. Rysunek 9 pokazuje, że dynamiczne pochłanianie wstrząsów obecnego Madone mieści się w zakresie dynamicznego pochłaniania wstrząsów nowego Madone. Jeśli przyjrzymy się wynikom bliżej, widać zasadniczo stałą zmianę kompresji wraz z przesuwaniem suwaka regulacyjnego, gdzie suwak w pozycji 1 oznacza największy stopień pochłaniania wstrząsów, a pozycja 5 najsztywniejszą charakterystykę. Na koniec, skuteczność suwaka staje się bardziej zauważalna wraz ze zwiększeniem rozmiaru nierówności. To szczególnie ważne, bo zwiększa dostępne dla rowerzysty pochłanianie wstrząsów wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne.