Trek Madone Disc i MIN/MAKS SZTYWNOŚĆ PIONOWA TYLNEJ CZĘŚCI RAMY DLA WSZYSTKICH ROZMIARÓW

Kolejna korzyść z niniejszej technologii leży w możliwości bliskiego wyrównania pochłaniania wstrząsów pionowych w ramach o różnych rozmiarach. Wynika to z tego, że wyjmowana część masztu podsiodłowego jest praktycznie tych samych rozmiarów we wszystkich rozmiarach ramy. W typowych rowerach szosowych pochłanianie wstrząsów pionowych rośnie stopniowo wraz z rozmiarem ramy. To
efekt podstawowych fizycznych właściwości zginania, które powodują, że dłuższe rury w ramie są co do zasady bardziej podatne na odginanie, a krótsze mniej. Można wyobrazić sobie cienką i długą metalową rurkę, która mieści się w dłoniach. O wiele łatwiej zgiąć ją w pół niż krótką rurkę, ponieważ w tej drugiej trudniej uzyskać jakiekolwiek odgięcie. Jako że elementy masztu podsiodłowego są identycznej długości w każdym rozmiarze ramy, w nowej technologii pochłanianie wstrząsów jest bardziej równomierne niezależnie od rozmiaru.

Rysunek 7 pokazuje MIN/MAKS pochłanianie wstrząsów dla wszystkich rozmiarów. Daje się zauważyć nieznaczny spadek sztywności pionowej wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Wynika to z wydłużania rury górnej odpowiednio do większego rozmiaru ramy. W przypadku tradycyjnego roweru może dojść do zróżnicowania względem wartości katalogowych o 30- 40% w funkcji rozmiaru. W nowym Madone różnica ta wynosi 3-6%. Przy porównaniu ram 50 cm (obecna kontra nowa) nowy Madone oferuje lepsze pochłanianie wstrząsów o nawet 27%.