Trek Madone – Aerodynamika

AERODYNAMIKA

Trek skupia się na różnych pomiarach w ramach analiz opartych na Obliczeniowej Mechanice Płynów (CFD) dla określenia możliwości ograniczenia oporów powietrza w celu poprawy lub zachowania właściwości aerodynamicznych.
Chociaż największy wysiłek wkładany jest w ograniczenie współczynnika oporu powietrza, wykorzystuje się również poniższe w celu poinformowania inżynierów o obszarach wymagających poprawy. Tendencja do rozdzielania przepływu powierzchniowego, zawirowania o niskiej energii w pobliżu powierzchni roweru, wielkość turbulencji nadążających, lokalne i kumulowane siły działające na koło, widelec, ramę
i części (Rysunek 1). Są to też sposoby wykorzystania przez Treka analizy opartej na Obliczeniowej Mechanice Płynów (CFD) dla zrozumienia i opracowania aerodynamicznych części. Przy zastosowaniu wszystkich wspomnianych środków i poprzez dokładną kalibrację modeli CFD, dokładność obliczeń CFD wykonywanych przez Treka znajduje się w zakresie 3% względem wyników eksperymentalnych.1