„Światowe dni jazdy na golasa na rowerze”


To już dziś !!!:

„Światowe dni jazdy na golasa na rowerze”:

Nasza sesja.

foto. Grzegorz Misiak

Każdy kto wyślę do nas zdjęcie z uzupełnionym regulaminem ( jak niżej ), będzie mógł kupić odzież za pół ceny, a trójka najlepszych zdjęć dostanie nagrody extra !
_______________________________________________________

Regulamin akcji „Światowe dni jazdy na golasa na rowerze”:

W akcji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które nadeślą własne zdjęcie/zdjęcia. Wyłącznie zdjęcia kulturalne, nie powodujące zgorszenia mogą wziąć udział w akcji. Organizator akcji (Wojciech Kluk) ma prawo oceny, czy zdjęcie nie powoduje zgorszenia. Każdy ma prawo do żądania usunięcia nadesłanych zdjęć, w każdym czasie. Żądanie usunięcia zdjęcia powoduje utratę prawa do skorzystania z rabatów i nagród. Akcja jest ograniczona w czasie- jedynie zdjęcia nadesłane do 10.06.2018r., do godziny 24.00 uprawniają do udziału w akcji. Każdy uczestnik akcji, chcący wziąć w niej udział, wraz z nadesłanym zdjęciem/zdjęciami proszony jest o zamieszczenie poniższego oświadczenia. Brak zamieszczenia w mailu wskazanego oświadczenia spowoduje, że nadesłane zdjęcie zostanie usunięte, a osoba taka nie będzie uprawniona do skorzystania z oferowanych rabatów i nagród:

„Niniejszym oświadczam, iż nadesłane przeze mnie zdjęcie/zdjęcia stanowią mój wizerunek. Poprzez akceptację niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Wojciecha Kluka fabrykarowerów.com dla celów akcji „Światowe dni jazdy na golasa na rowerze” , w tym publikację ich w Internecie, w tym na stronie fabrykaroweró.com, oraz portalach społecznościowych facebook i instagram, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na wszystkich polach eksploatacji. Zostałem poinformowany o możliwości zażądania w każdym czasie usunięcia przesłanych zdjęć”.

Prosimy o wysyłanie wyłącznie na adres mail info@fabrykarowerów.com
________________________________________________________

ZAPRASZAMY pokażcie „jaja” ..!