Nowa Madone i nowy Iso Speed

TECHNOLOGIA REGULOWANEGO POCHŁANIANIA WSTRZĄSÓW W MADONE

REGULOWANY ISOSPEED RURY GÓRNEJ
Nowy Madone bazuje na technologii regulowanego pochłaniania wstrząsów Treka z wielokrotnie nagradzanego Trek Domane SLR. Technologia regulowanego pochłaniania wstrząsów w Madone obejmuje dwa zintegrowane elementy ramy jak w Domane SLR, ale system obrócono do rury górnej w celu uzyskania przewagi aerodynamicznej. Taka metoda pozwala również uzyskać bardziej równomierne pochłanianie wstrząsów we wszystkich rozmiarach ramy. Dodatkowo, Trek wprowadził rozwiązanie z tyłu rury podsiodłowej, które dodaje tłumienie powrotu w rowerze.

Oba elementy ramy scala rozdzielacz IsoSpeed (patrz Rysunek 5) i połączenie śrubowe z przodu. Między tymi dwoma elementami występuje wolna przestrzeń z suwakiem regulacyjnym, który może poruszać się w całym zakresie.
Część w maszcie podsiodłowym wykorzystuje rozdzielacz IsoSpeed do przeniesienia odchylenia do tyłu górnej części aero masztu podsiodłowego na odchylenie w górę dolnej części masztu podsiodłowego. Wolna przestrzeń pozwala dolnemu masztowi podsiodłowemu na odgięcie do góry, zapewniając mu swobodę ruchu względem rury górnej ramy. Suwak styka się zarówno z dolnym elementem masztu
podsiodłowego, jak i z częścią rury górnej w celu ograniczenia odchylenia do góry dolnego masztu podsiodłowego zgodnie
z pożądaną przez rowerzystę charakterystyką. Kiedy suwak wysunięty jest w kierunku przodu ramy, rowerzysta korzysta z większego stopnia pochłaniania wstrząsów, ponieważ dolny maszt podsiodłowy ma więcej miejsca na odgięcie.
Jeśli przesunięty jest ku tyłowi, bliżej rozdzielacza IsoSpeed, pochłanianie wstrząsów zostaje ograniczone, ponieważ suwak ogranicza odchylenie w wolnej przestrzeni.

Pożądane działanie nowej technologii regulowanego pochłaniania wstrząsów, czyli umożliwienie użytkownikowi regulacji pochłaniania wstrząsów przy siodełku, zostało potwierdzone przez Treka w drodze jazd próbnych, jazd z instrumentami pomiarowymi oraz testów w laboratorium.