Madone Disc nowy aerodynamiczny Trek na hamulcach tarczowych

Mamy pierwsze zdjęcia najnowszej Madony Disc, już wkrótce u nas.