Najnowszy Tour dostępny w fabrykarowerów.com

Ta jak i inne prestiżowe magazyny rowerowe co miesiąc dostępne u nas, m.in.
BikeBoard, SZOSA, Bike i wspomniany Tour.