Magazyn SZOSA dostępny w fabrykarowerów.com

SZOSA to pierwszy w Polsce magazyn poświęcony całkowicie kolarstwu szosowemu.
Ale też przełajowemu, torowemu i gravelom.
Tworzymy SZOSĘ z pasją i kierujemy do pasjonatów, dla których chcemy być źródłem wiedzy i inspiracji.
Skupiamy najlepszych autorów i fotografów, bo piszemy o tym, co najlepsze. O tym, co daje nam rower.

SZOSA zawsze dostępna w fabrykarowerów.com