Madone od Trek najbardziej aerodynamiczny rower Świata – dlaczego ?

Celem Treka przy opracowywaniu nowego Madone było utrzymanie wartości oporu powietrza z istniejącego Madone (z tolerancją do 30 g) przy uśrednionym zakresie odchylenia bocznego -12,5° do 12,5°. Na podstawie danych pozyskanych z badań w użyciu, Trek określił ten zakres jako najczęstszy doświadczany przez rowerzystę.2 W zawiązku z dodaniem hamulców tarczowych do gamy, nowymi wymogami dla dopasowania, nowymi technologiami dodającymi komfortu, uaktualnioną estetyką komponentów i celem stworzenia najlżejszego roweru aero na rynku, Trek musiał się zmierzyć
z wyzwaniem zachowania właściwości aerodynamicznych. Iteracyjny przebieg pracy projektowej podsumowano na Rysunku 1. Pierwsze projekty były wolniejsze niż obecny Madone, a w momencie dojścia przez Treka do etapu opracowania oprzyrządowania produkcyjnego szacowane osiągi nie różniły się od obecnego Madone.

Wyniki eksperymentalne z tunelu aerodynamicznego niskich prędkości w San Diego (SDLSWT) pokazano na Rysunku 2. Ostateczne wartości dla nowego Madone to średnio 3216 g w zakresie odchyleń -12,5° do 12,5° w porównaniu z obecnym Madone, który osiąga 3202 g. Różnica 14 g mieści się w parametrach projektowych Treka i w błędzie pomiarowym tunelu aerodynamicznego.