Kolejne fitingi w fabrykarowerow.com

Czy może być lepszy okres na fiting?
Nie… jesień to doskonały moment – przed sezonem przygotowawczym, po i w trakcie roztrenowania.
Zapraszamy do fabrykarowerów com więcej info 536 40 64 62 info@fabrkarowerow.com